چمن مصنوعی

کوتاه کردن چمن؟ چیدن و آراستن حاشیه ها؟ بیایید رو راست باشیم؛ در اوقات فراقت شما، کارهای لذت بخش تری برای انجام دادن وجود دارند. با مونتکس شما از وقت بیشتری برای لذت بردن از چنین کارهایی را خواهید داشت. چمن شما بدون هیچ تلاشی با ظاهری همیشه آراسته و کوتاه شده خواهد بود. حتی بهتر: مونتکس بدون در نظر گرفتن اینکه هوا تا چه حد گرم یا خشک است، حتی به یک قطره آب نیز نیازی ندارد و این یعنی اینکه شما با کمترین نگهداری از چمنی زیبا لذت خواهید برد.

فیلتر شود با:
نمایش بر اساس: