لمینیت

زیبایی بی همانند و طراوت طبیعی لمینت که با هر نوع طراحی دکوراتیو در فضای داخلی بنا هماهنگ و نقش پذیر است مقایسه کنید با سنگینی ، سردی و فضای ملال انگیزی که سنگ و سرامیک به خانه تحمیل می کند .پارکت و لمینت با گرمایی ملایم ، گویی همه ی اجزای خانه را بهم وصل می کند و شما هیچ گسستگی را در هیچ جا احساس نمی کنید .اما از نظر فنی ، سبکی لمینت در قیاس با سنگ و سرامیک نکته ی قابل توجهی است که نمیتوان به سادگی از آن گذشت .استفاده از لمینت بار سنگینی را از اجزا باربر ساختمان کم می کند و روشن است که این سبکی تا چه حد در موارد احتمالی ناخوشایند مانند زلزله نجات بخش و مهم است .

فیلتر شود با:
نمایش بر اساس: